Informácie pre uchádzačov o prácu

Porozumieme Vašim cieľom, potrebám a požiadavkám

Na začiatku celého procesu si s Vami ujasníme Vaše predstavy, plány a očakávania a spoločne si nastavíme a odsúhlasíme spôsob vzájomnej spolupráce a komunikácie.

Predstavíme Vám jedine odpovedajúce pracovné ponuky

Predstavíme Vám jedine tie pracovné ponuky, ktoré budú v súlade s Vašim pracovným profilom, s Vašimi požiadavkami a očakávaniami.

Vyhľadáme aktívne vhodné pracovné pozície

Budeme pre Vás cielene vyhľadávať vhodné pracovné pozície a aktívne oslovovať našich zákazníkov ohľadne možnosti Vášho uplatnenia.

Pripravíme Vás na prijímacie pohovory

Zodpovedne Vás pripravíme na stretnutia s potencionálnymi zamestnávateľmi. Poskytneme Vám poradenstvo pre úspešné zvládnutie celého výberového procesu.

Poskytneme Vám spätnú väzbu a podporu pri vyjednávaní

Budeme Vám priebežne poskytovať pravdivú a otvorenú spätnú väzbu a preberať Vaše výsledky vo výberových procesoch a navrhovať prípadné zlepšenia. Poskytneme Vám poradenstvo pri vyjednávaní podmienok Vášho odmeňovania a benefitov.

Zostaneme s Vami v kontakte

Poskytneme Vám podporu pri nástupe do nového zamestnania a priebežne budeme monitorovať proces Vašej adaptácie.

Rozhodli ste sa?

Kontaktujte nás