Informácie pre zamestnávateľov

"Hlavným cieľom našej agentúry je zabezpečiť pre nášho klienta personálne potreby bez ohľadu na veľkosť a zameranie. Celá agentúra je založená v duchu troch vlastností a to flexibility, profesionality a serióznosti."


- CEO Miroslav Krupa

Garantujeme vám:

Súčasťou našej starostlivosti o vaše potreby v oblasti personalistiky sú aj záruky, jednak na výsledky našej práce a jednak na riziká spojené s prijímaním nových zamestnancov. Medzi najdôležitejšie garancie, ktoré ponúkame, patria:

 • v prípade zistenia nedostatkov pracovníka môžete žiadať o výmenu pracovníka
 • našu odmenu fakturujeme až po skončení mesiaca na základe vášho výkazu odpracovaných hodín
 • bezplatná výmena pracovníka v prípade jeho odchodu alebo vašej nespokojnosti
 • preberáme plnú zodpovednosť za personálne zabezpečenie výroby u svojich klientov a umožňujeme im bezstarostne sa sústrediť na zvolený odbor podnikania

Naši klienti oceňujú:

 • pridelenie stáleho koordinátora, ktorý rieši potreby v rámci "inhouse service" u klineta
 • koordinátor osobne pozná pracovníkov, rieši agendu výberu, podpisy zmlúv a legislatívne náležitosti
 • s naším klientom pravidelne komunikujeme, či už osobne alebo telefonicky
 • pracovníkov s požadovanou profesiou vieme zabezpečiť v danom období v čo najkratšom čase
 • všetky naše služby sú vždy pripravené na mieru klientom
 • včasné začatie procesu vyhľadávania a výberu vhodných pracovníkov
 • schválenie vybratých pracovníkov klientom
 • kompletné spracovanie personálnej a mzdovej agendy