SPÁJAME ZAMESTNANCOV

SO ZAMESTNÁVATEĽMI

Pracovné ponuky

Prečo si zvoliť nás?

Spojte sa s nami a presvedčíte sa, že personalistika sa dá robiť kvalitne, rýchlo a profesionálne.

Ponúkneme Vám:

  • komplexné personálne služby vytvorené podľa požiadaviek našich klientov
  • rýchlosť a spoľahlivosť pri hľadaní zamestnancov aj zamestnávateľov
  • prehľad na trhu práce
  • spoľahlivosť a osobný prístup
  • pohodlie a flexibilitu

O nás

Naša agentúra dlhodobo pôsobí na trhu práce v Českej Republike, Slovenskej Republike a Nemecku, kde poskytujeme pracovníkov do všetkých oblastí strojárenskej výroby, prípadne do akejkoľvek inej oblasti podľa Vašej požiadavky.

Popri našich základných hodnotách, ktorými sú profesionalita a odbornosť, kladieme veľký dôraz najmä na individuálny prístup ku každému z našich klientov ako aj ku každej ich požia-davke a potrebe. Táto filozofia úzko vyplýva z rodinného charakteru našej spoločnosti. Uvedomujeme si, že služby poskytované našim klientom musia byť na kvalitatívnej úrovni, ktorá je vyjadrením garancie kreditu mena našej rodiny.

Našimi klientmi sú významné medzinárodné koncerny ako aj slovenské spoločnosti, ktoré sa dokázali dlhodobo presadiť aj na svetovom trhu. Spokojnosť s kvalitou našich služieb vyjadrujú záujmom o pokračovanie spolupráce s našou agentúrou a dôverou pri dlhodobej participácii na tvorbe a realizácii stratégie riadenia ich spoločnosti.